AMACIMIZ
Amacımız gazetecilik mesleğinin geleneklerini ve ahlak ilkelerini korumak, basın özgürlüğünü ve insan haklarını savunmak, basın mensuplarının, gazetecilerin ve radyocuların meslekle ilgili olarak gelişmelerine imkan sağlamak ve Adıyaman’ımızı hak ettiği yere taşımaktır.

MİSYONUMUZ
Misyonumuz yerel, ulusal ve uluslararası medyayı her açıdan ve yakından izleyerek halkı ve ilgili makamları aydınlatmak, basın mensuplarının çalışma şartlarını iyileştirmek, Adıyaman’ımızın ve Türkiye’mizin her açıdan tanıtılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmaktır.

VİZYONUMUZ
Vizyonumuz güçlü, bağımsız ve özgür basın ortamının oluşmasında etkili bir kurum olmaktır.